Verzekeraars    >    Reaal wordt Nationale-Nederlanden

Reaal Schadeverzekeringen wordt Nationale-Nederlanden

Reaal Schadeverzekeringen is overgenomen door Nationale-Nederlanden. Dit heeft tot gevolg dat de polissen vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs overgaan van Reaal Schade Verzekeringen naar Nationale-Nederlanden. Heeft u een e-mail of een brief ontvangen waarin u geïnformeerd bent over de voortzetting door Nationale-Nederlanden, dan is uw verzekering gewijzigd naar de voorwaarden van Nationale-Nederlanden.
 

Nationale-Nederlanden is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die dit jaar 175 jaar bestaat. Al vele tientallen jaren werken wij tot tevredenheid samen met Nationale-Nederlanden en in 2018 hebben wij een volmacht gekregen om namens de verzekeraar schadeverzekeringspolissen op te maken en zelfstandig de afhandeling van eventuele schades te verzorgen.

We houden u graag op de hoogte van de stappen die worden gezet en wat dit voor u betekent.

 

Als uw verzekering is overgevoerd naar Nationale-Nederlanden zijn de nieuwste voorwaarden van Nationale-Nederlanden van toepassing, zodat deze geheel in lijn zijn met de actuele wet- en  regelgeving.Voor de inhoud van de verzekeringen verwijzen wij u naar de voorwaarden  en  verzekeringskaarten van Nationale-Nederlanden.

 

De verschillenlijsten tussen de voorwaarden van Reaal Schadeverzekeringen en Nationale Nederlanden kunt u via de onderstaande link bekijken en doornemen:

 

Om de overgang naar Nationale-Nederlanden zo soepel mogelijk te laten verlopen, is de DIC-clausule van toepassing.

Deze clausule houdt kort in, dat mocht blijken dat de polisvoorwaarden en clausules die van toepassing waren bij Reaal, gunstiger bepalingen bevatten dan de voorwaarden bij Nationale-Nederlanden, dan zullen deze gunstiger bepalingen van toepassing zijn. Deze bepaling geldt tot twee jaar na de omzettingsdatum  (= contractsvervaldatum van voorgaande verzekering bij Reaal).

 

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u advies te geven wat u kunt doen als u het niet eens bent met de nieuwe polisvoorwaarden.

Kiest u er toch voor om de nieuwe polisvoorwaarden niet te accepteren, dan vragen wij u ons dit schriftelijk te laten weten. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen na de wijzigingsdatum op uw polisblad.