Verzekeraars    >    ASR Schadeverzekering N.V.

ASR Schadeverzekering N.V.

 

De concerndirectie van Allianz in Duitsland heeft enkele jaren geleden besloten om de activiteiten op het gebied van volmachtverzekeringen in Nederland geleidelijk af te bouwen.

Om te voorkomen dat u plotseling zou worden geconfronteerd met een beëindiging van de dekking van uw Allianz-polis, hebben wij ervoor gekozen om uw verzekeringen in onze volmacht van Allianz per

1 januari 2021 over te zetten naar ASR.

 

ASR is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die dit jaar 300 jaar bestaat. Ruim 40 jaar geleden hebben wij van ASR een volmacht gekregen om namens de verzekeraar schadeverzekeringspolissen op te maken en zelfstandig de afhandeling van eventuele schades te verzorgen. In deze periode hebben wij ASR leren kennen als een buitengewoon solide en betrouwbare verzekeringsmaatschappij.

Met ASR hebben wij kunnen afstemmen dat de Allianz-polissen op vergelijkbare condities en tegen een vergelijkbare premie worden voortgezet. Praktisch verandert er voor u niets: wij blijven uw aanspreekpunt voor vragen over de verzekering en voor schadebehandeling.

 

De nieuwste voorwaarden van ASR Schadeverzekering N.V. worden van toepassing, zodat deze geheel in lijn zijn met de actuele wet- en regelgeving.

Voor de inhoud van de verzekeringen verwijzen wij u naar de  voorwaarden en de verzekeringskaarten van ASR.

 

Om de overgang naar ASR zo soepel mogelijk te laten verlopen, is de Best of Clausule  van toepassing.

Deze clausule houdt kort in, dat mocht blijken dat de polisvoorwaarden en clausules die van toepassing waren bij Allianz, gunstiger bepalingen bevatten dan de voorwaarden bij ASR, dan zullen deze gunstiger bepalingen van toepassing zijn.

Deze bepaling geldt tot een jaar na de omzettingsdatum (= contractsvervaldatum van voorgaande verzekering bij Allianz).

 

 

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u advies te geven wat u kunt doen als u het niet eens bent met de nieuwe polisvoorwaarden.

Kiest u er toch voor om de nieuwe polisvoorwaarden niet te accepteren, dan vragen wij u ons dit schriftelijk te laten weten. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen na de wijzigingsdatum op uw polisblad.