Verzekeraars    >    Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden

Delta Lloyd is overgenomen door Nationale-Nederlanden. Dit heeft tot gevolg dat uw polissen vanaf 1 januari 2021 overgaan van Delta Lloyd naar Nationale-Nederlanden.
 

Nationale-Nederlanden is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die dit jaar 175 jaar bestaat. Al vele tientallen jaren werken wij tot tevredenheid samen met Nationale-Nederlanden en in 2018 hebben wij een volmacht gekregen om namens de verzekeraar schadeverzekeringspolissen op te maken en zelfstandig de afhandeling van eventuele schades te verzorgen.

We houden u graag op de hoogte van de stappen die worden gezet en wat dit voor u betekent.

 

De nieuwste voorwaarden van Nationale-Nederlanden zijn van toepassing, zodat deze geheel in lijn zijn met de actuele wet- en regelgeving.Voor de inhoud van de verzekeringen verwijzen wij u naar de voorwaarden  en de verzekeringskaarten van Nationale-Nederlanden.

 

In de onderstaande lijsten kunt u de verschillen rustig nalezen:

 

Om de overgang naar Nationale-Nederlanden zo soepel mogelijk te laten verlopen, is de Best of Clausule van toepassing.

Deze clausule houdt kort in, dat mocht blijken dat de polisvoorwaarden en clausules die van toepassing waren bij Delta Lloyd, gunstiger bepalingen bevatten dan de voorwaarden bij Nationale-Nederlanden, dan zullen deze gunstiger bepalingen van toepassing zijn. Deze bepaling geldt tot een jaar na de omzettingsdatum  (= contractsvervaldatum van voorgaande verzekering bij Delta Lloyd).

 

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u advies te geven wat u kunt doen als u het niet eens bent met de nieuwe polisvoorwaarden.

Kiest u er toch voor om de nieuwe polisvoorwaarden niet te accepteren, dan vragen wij u ons dit schriftelijk te laten weten. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen na de wijzigingsdatum op uw polisblad.