Fraudebeleid

Fraudebeleid

Vertrouwen

Vertrouwen in u zien wij als één van de belangrijkste kenmerken in onze relatie met u. Wij gaan daarom voor u door het vuur en proberen uw belangen zoveel en zo goed mogelijk te behartigen. Helaas wordt dit vertrouwen wel eens geschaad door een kleine groep klanten. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie mensen aangeeft iemand te kennen die wel eens verzekeringsfraude heeft gepleegd. De gevolgen daarvan zijn echter vaak onbekend. Graag vertellen wij u meer over dit onderwerp.

 

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij 'het doelbewust' benadelen van een verzekeraar om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden.

 

Een aantal voorbeelden dat u misschien wel herkent:

 • Niet de waarheid, maar een ander verhaal vertellen;
 • meer opgeven dan gestolen;
 • een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade;
 • na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal;
 • een nota vervalsen;
 • een inbraak in scène zetten.

 

Wij gaan altijd uit van ons vertrouwen in u. Soms hebben we het idee dat de melding niet helemaal in orde is. Elke schademelding wordt zorgvuldig vastgelegd. Op deze manier voorkomen we misverstanden. Als we denken dat er iets niet klopt, dan zijn wij echter verplicht om een onderzoek in te laten stellen.

 

Uit onderzoek blijkt dat nagegenoeg iedereen van mening is dat zij niet de dupe mogen worden van verzekeringsfraude. Via uw premie betaalt u namelijk mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Natuurlijk willen wij dit zoveel mogelijk voorkomen. Een belangrijk reden voor ons om actief aan fraudebestrijding te doen.

 

Maatregelen

Als er fraude in het spel is, kunnen er een aantal maatregelen genomen worden zoals:

 • Een schade niet vergoeden;
 • een uitgekeerde schade teruglaten betalen;
 • extra gemaakt kosten in rekening brengen;
 • een verzekering opzeggen;
 • afscheid nemen van de fraudeur door al zijn verzekeringen op te zeggen;
 • het melden van fraude op zogenaamde waarschuwingslijsten (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via Stichting CIS. Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich tegen de normale premie te verzekeren. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen;
 • aangifte doen bij de politie.

 

Terugvorderen kosten

Voor de interne onderzoekskosten van de verzekeraar geldt een standaard schadevergoeding van €532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kunnen ook overige ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen.

 

Hoe wordt de fraudeur geïnformeerd?

De fraudeur wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de maatregelen die wij of de verzekeraar getroffen hebben