Over ons

Over Robbe Assuradeuren

Ons intermediairbedrijf focust zich als adviseur op de werkzaamheden waar het goed in is om u als klant optimaal te adviseren. Wij zijn als Robbe Assuradeuren continue bezig om onze dienstverlening voor u te verbeteren en om u te ontzorgen. Robbe Assuradeuren biedt totaalpakketten aan voor de particuliere en zakelijke markt. Door gebruik te maken van onze producten en diensten kan ons intermediairbedrijf drs. Frans Robbe Assurantiën B.V. zich volledig focussen op het adviseren van haar relaties. Wij werken nauw samen met drs. Frans Robbe Assurantiën B.V. Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

 

Al onze polissen worden exclusief bemiddeld door drs. Frans Robbe Assurantiën B.V. Drs. Frans Robbe Assurantiën B.V. is ongebonden en objectief. Zij zullen kijken welke verzekeraar voor u, in uw specifieke situatie, de beste oplossing biedt. Wordt door de onafhankelijke adviseur van drs. Frans Robbe Assurantiën B.V. een polis van Robbe Assuradeuren BV geadviseerd, dan heeft dat voor u diverse voordelen.

 

Zo kunnen wij bijvoorbeeld snel handelen in het geval van schade. Door jarenlange ervaring en expertise kunnen de schadebehandelaren van drs. Frans Robbe Assurantiën B.V. schades vaak veel sneller afronden. Mede ook omdat wij zelf de volmacht van de verzekeringsmaatschappij hebben om de schade in zijn geheel af te wikkelen en in de meeste gevallen ook zelf direct uit te keren.

 

Verzekeren is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Robbe Assuradeuren BV heeft vertrouwen in haar klanten. Toch zijn er helaas voorbeelden te benoemen die dit vertrouwen beschamen. Bijvoorbeeld wanneer bij een schade meer geclaimd wordt dan werkelijk het geval is, er een andere voorstelling van zaken wordt geven óf dat er bewust een nota vervalst wordt. Dit soort voorbeelden van fraude verhoogt de druk op de premies. Dat is niet alleen merkbaar voor die enkele frauderende verzekerde, maar vooral ook voor het overgrote deel van onze verzekerden, die welwillend zijn en nooit frauderen. Als Robbe Assuradeuren handelen wij volgens het Fraude Protocol Adviesburo Robbe BV.  

 

CIS staat voor Stichting Centraal Informatie Systeem. Dit is een stichting die uw verzekeringsgegevens bewaart voor verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen. Via het CIS kunnen verzekeraars gegevens over klanten bewaren en uitwisselen. Dit zijn gegevens die verzekeraars inzicht geven in het verzekeringsverleden van een potentiële klant.

 

Voor meer informatie over de werkwijze kunt u een kijkje nemen op de website van ons bemiddelingsbedrijf. Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Mocht u met een vraag, probleem of klacht zitten, neem dan contact met ons op info@robbe.nl. Wij kennen een interne klachtenprocedure en rapportage en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

 

Ter voorkoming van conflicterende belangen hanteren wij enkele regels, welke u kunt terugvinden in de Procedure conflicterende situaties. Als gevolmachtigde voldoen wij aan de voorwaarden van het “Protocol Volmacht” als opgesteld door het NVGA en het Verbond van Verzekeraars.