Doelgroepen (zakelijk)

In onderstaand overzicht is per zakelijk verzekeringsproduct te vinden wie de beoogde doelgroep is:

 

Aansprakelijkheid bedrijven
De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden. Er wordt standaard dekking geboden voor werkgeversaansprakelijkheid.

 

 

 

 

 

Bedrijfsgebouwen
De Gebouwenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een gebouw in Nederland bezitten of natuurlijke personen die een gebouw bezitten en het gebruiken voor een zakelijk doel en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat gebouw.

 

 

 

 

 

 

Bestelauto zakelijk
De zakelijke bestelautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een bestelauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die bestelauto. En voor het financiële risico van schade die met de bestelauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. De leeftijd van de bestelauto bepaalt of het bedrijf voor een cascodekking in aanmerking komt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsschade
De bedrijfsschadeverzekering is geschikt voor bedrijven die hun bedrijf willen beschermen voor het financiële risico van schade aan bedrijfsmiddelen die leidt tot afname van de bruto winst.

 

 

 

 

 

Computer en elektronica
De computer-, elektronica- en instrumentenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die apparatuur op het risicoadres of uit te breiden voor dekking buiten het bedrijf tot Nederland‐ of werelddekking. De verzekering is niet bedoeld voor smartphones en tablets.

 

 

 

 

 

 

Eigen vervoer
De Eigen vervoerverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun handelsgoederen en gereedschappen zelf vervoeren in hun eigen vervoermiddelen en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die goederen.

 

 

 

 

 

Extra kosten
De Extra kostenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van extra kosten bij een schade aan gebouw, inventaris en/of goederen. De verzekering is niet bedoeld voor de vergoeding van misgelopen bruto winst.

 

 

 

 

 

 

Geld
De Geldverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van het verlies van geld, zowel op het risicoadres, thuis of tijdens direct vervoer tussen beide adressen en de bank.

 

Glas
De Glasverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van breuk van hun ruiten.

 

Huurdersbelang
De Huurdersbelangverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan de verbeteringen die zij hebben aangebracht aan het gebouw dat zij huren en waarin zij hun bedrijf of werkzaamheden uitoefenen.

 

 

 

 

 

 

Inventaris en goederen
De Inventaris- en goederenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan hun inventaris en handelsgoederen en grond‐ en hulpstoffen.

 

 

 

 

 

Koelschade
De Koelschadeverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun goederen opslaan in koel- en/of vriesinstallaties en die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die goederen door uitval van deze installaties.

 

 

 

 

 

 

Landmateriaal
De Landmateriaalverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die landmateriaal bezitten, zoals aanhangers, tractoren en graafmachines en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat landmateriaal. En voor het financiële risico van schade die met zelfrijdend landmateriaal aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplicht als met het landmateriaal op de openbare weg wordt gereden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieuschade
De Milieuschadeverzekering is geschikt voor particulieren en bedrijven die hun vermogen willen beschermen voor het financiële risico van het veroorzaken van een milieuschade.

 

 

 

 

 

Rechtsbijstand bedrijven
De Rechtsbijstandsverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen verzekeren voor het financiële risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict. De verzekerde conflicten zijn limitatief omschreven in de verzekeringskaart en de polisvoorwaarden.

 

 

 

 

 

 

Personenauto zakelijk
De zakelijke Personenautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een personenauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die personenauto. En voor het financiële risico van schade die met de personenauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersschade voor werknemers
De Verkeersschadeverzekering voor werknemers is geschikt voor bedrijven en organisaties die personeel hebben en zich willen verzekeren voor het financiële risico van ongevallen van zichzelf en van hun personeel (inclusief inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers en ingehuurde freelancers en ZZP'ers) tijdens deelname aan het verkeer dat werk gerelateerd is.

 

 

 

 

 

 

Vrachtauto
De Vrachtautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een vrachtauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die vrachtauto. En voor het financiële risico van schade die met de vrachtauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.