Verzekeraars    >    Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden

NN Group en Delta Lloyd hebben de krachten in Nederland en België gebundeld. We houden u graag op de hoogte van de stappen die worden gezet en wat dit voor u betekent.

 

In de loop van het jaar worden de verzekeringen van Delta-Lloyd stapsgewijs naar Nationale-Nederlanden omgezet. De nieuwste voorwaarden van Nationale-Nederlanden worden van toepassing, zodat deze geheel in lijn zijn met de actuele wet- en regelgeving.Voor de inhoud van de verzekeringen verwijzen wij u naar de voorwaarden  en de verzekeringskaarten van

Nationale-Nederlanden.

 

In de onderstaande lijsten kunt u de verschillen rustig nalezen:

 

Om de overgang naar Nationale-Nederlanden zo soepel mogelijk te laten verlopen, is de Best of Clausule van toepassing.

Deze clausule houdt kort in, dat mocht blijken dat de polisvoorwaarden en clausules die van toepassing waren bij Delta Lloyd, gunstiger bepalingen bevatten dan de voorwaarden bij Nationale-Nederlanden, dan zullen deze gunstiger bepalingen van toepassing zijn. Deze bepaling geldt tot een jaar na de omzettingsdatum  (= contractsvervaldatum van voorgaande verzekering bij Allianz).

 

Uiterlijk 2 maanden voor de premievervaldatum ontvangt u verdere informatie over uw gewijzigde verzekering.Vervolgens ontvangt u voor de premievervaldatum een nieuw polisaanhangsel waarop de nieuwe gegevens zijn vermeld.

 

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u advies te geven wat u kunt doen als u het niet eens bent met de nieuwe polisvoorwaarden.

Kiest u er toch voor om de nieuwe polisvoorwaarden niet te accepteren, dan vragen wij u ons dit schriftelijk te laten weten. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen na de wijzigingsdatum op uw polisblad.