Verzekeraars    >    ASR Schadeverzekering N.V.

ASR Schadeverzekering N.V.

Doordat verzekeringsmaatschappijen fuseren en er nieuwe partijen de markt betreden, ontstaan er voor ons kantoor nieuwe mogelijkheden om de verzekeringsportefeuille optimaal te beheren.

 

Vanaf 1 januari 2021 wordt de risicodrager van de verzekeringen die bij Allianz Benelux N.V. loopt, vervangen door ASR Schadeverzekering N.V.

 

Net als bij Aliianz Benelux N.V. behartigen wij uw belangen als gevolmachtigde bij ASR Schadeverzekering N.V., waardoor wij zelf zorgen voor de polisopmaak, de premie-incasso en de schadeafwikkeling.

 

De nieuwste voorwaarden van ASR Schadeverzekering N.V. worden van toepassing, zodat deze geheel in lijn zijn met de actuele wet- en regelgeving.

Voor de inhoud van de verzekeringen verwijzen wij u naar de  voorwaarden en de verzekeringskaarten van ASR.

 

Om de overgang naar ASR zo soepel mogelijk te laten verlopen, is de Best of Clausule  van toepassing.

Deze clausule houdt kort in, dat mocht blijken dat de polisvoorwaarden en clausules die van toepassing waren bij Allianz, gunstiger bepalingen bevatten dan de voorwaarden bij ASR, dan zullen deze gunstiger bepalingen van toepassing zijn.

Deze bepaling geldt tot een jaar na de omzettingsdatum (= contractsvervaldatum van voorgaande verzekering bij Allianz).

 

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u advies te geven wat u kunt doen als u het niet eens bent met de nieuwe polisvoorwaarden.

Kiest u er toch voor om de nieuwe polisvoorwaarden niet te accepteren, dan vragen wij u ons dit schriftelijk te laten weten. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen na de wijzigingsdatum op uw polisblad.