Verzekeraars    >    Nationale-Nederlanden

Krachtenbundeling Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd

NN Group en Delta Lloyd hebben de krachten in Nederland en België gebundeld. We houden u graag op de hoogte van de stappen die worden gezet en wat dit voor u betekent.

 

In de loop van het jaar worden de verzekeringen van Delta-Lloyd stapsgewijs naar Nationale-Nederlanden omgezet. De voorwaarden worden gewijzigd in die van Nationale-Nederlanden evenals het tarief zodat deze geheel voldoen aan de actuele wet en regelgeving.

 

In de onderstaande lijsten kunt u de verschillen rustig nalezen:

 

Uiterlijk 2 maanden voor de premievervaldatum ontvangt u verdere informatie over uw gewijzigde verzekering.